pcos.png
 

PCOS FOODS hjälper kvinnor med polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) genom en komplett livsstilslösning med kokböcker, måltidsplaner och nutrition tracker.

PCOS är ett medicinskt tillstånd som drabbar cirka 20% av fertila kvinnor. De två vanligaste symptomen är infertilitet och övervikt. Mer än 50% av kvinnor med PCOS lider av övervikt och cirka 75% av kvinnor med PCOS kämpar med viktminskning.

VLimage.jpg

Studier visar att bristande vikthantering kan förvärra infertilitet, insulinresistens, viscerala fetter och inflammation. Utöver detta kan flertal psykologiska symtom påverkas, inklusive ångest, depression, negativ kroppsuppfattning och social ångest.

PCOS FOODS tror på en helhetssyn och hållbar hanteringen av PCOS genom lämpligt näringsintag. Att äta en diet anpassad för PCOS-metabolismen hjälper inte enbart med viktminskning, utan även genom vikthanteringen bidrar det till att lindra tillståndets psykiska och fysiska bördor.

Moved in: 2017


Kontakt:

Telefon: +46 704611793

Email: pcosfoods@gmail.com

Website