Om oss

VentureLab är Lunds universitets forum för att uppmuntra entreprenörskap och hjälpa nuvarande och nyligen examinerade studenter som vill utveckla en affärsidé eller starta eget.

Urpsrungligen grundades VentureLab av professor Allan Malm på ekonomihögskolan redan 2001. Sedan dess har VentureLab expanderat och är numera en del av LU Innovation, Lunds universitets innovationsorgan som arbetar för att koppla ihop näringsliv med akademin. 

Huvudkontoret är beläget på Ideon Agora i Lund men vi har även en filial på Campus Helsingborg. 

I dagsläget träffar vi via våra inspirationsaktiviteter över 5000 studenter per år och mottar över 200 studentidéer via våra affärsutvecklingsmöten. Inkubatorn agerar "hem" för 40-50 projekt per år.

 
Hierarchy

VentureLab by Lund University är ett av LU Innovations intiativ för studenter. Andra, såsom LEAPFROGS är ett finansieringsstöd studenter kan få under sommaren för att kunna arbeta heltid med sin idé. 

 

 

 

VentureLab is part of the Nordic Entrepreneurship Hubs project which means we cooperate with actors in the Öresund region to bring the best opportunities to becoming entrepreneurs through our partner services. You as a student can reach facilities and workshops at VentureLab, Lund university and two Danish Universities, Danmarks Tekniska Universitet (DTU) and Københavns Erhvervsakademi (KEA), go to their events and use their services to help with your project, financed by the Nordic Entrepreneurship Hubs project. Read more about the facilities, services and events below.

Website

 KEA´s material library.

KEA´s material library.

Visit facilities and work spaces in Denmark

As a Lund University student, you have free access to work on your project in the workshops and working spaces of Lund University, DTU and KEA. Find all info about what services and facilities these provide below:

DTU Skylab
Makerlab at KEA
Material Design at KEA

If you find the services you are interested in, book a visit latest one week in advance through us at VentureLab. We will also be able to help you with financing your trip to our partner universities!

 DTU´s prototyping facilities

DTU´s prototyping facilities

Events

Many events at LU, DTU and KEA are open to attend for anyone interested in entrepreneurship or already working on a project. Check out our Facebook event page to see what events are coming up in Lund and Helsingborg. If you want to see events in Denmark, check out DTU's calendar or contact KEA. VentureLab can also help you with financing your journey to these events so what is stopping you?