Malmö Upcycling Service

mus.png
 
 

Malmö Upcycling Service består av industridesignerna Anna Gudmundsdottir och Emilia Borgvall. Det började 2013 med ett gemensamt kandidatexamensprojekt vid Institutionen för industriell design, Lunds universitet, där de båda nyligen avslutat sina masterstudier. Båda designers har ett intresse för hållbar tillverkning och vill påverka dagens konsumtion genom att erbjuda hållbara alternativ. Grundkonceptet i projektet handlar om att se industriellt avfall som en material resurs för att skapa nya produkter till försäljning på den lokal konsumtionsmarknaden. Samarbetet syftar till att tänka om designprocesser, ifrågasätter designerns roll och demokratisera produktionsmetoder. Konceptet bygger på att använda återvunnet material som en bas för småskalig och lokal produktion. På så vis är det möjligt att göra personliga och unika produkter.

Moved in: 2017


 
Reflections-Large-Candlestick_Triangle_Brass_Granite_design-by-MUS_photo-Peter-Olsson-540x360.jpg
Reflections-Large-Candlestick_Arch_Steel_Marble_design-by-MUS_photo-Peter-Olsson-540x360.jpg