Legalt och bokföring

  • Startupdocs.se - founders’ agreement, employment agreements, investment documents etc

Immateriella rättigheter (IP)

  • PRV - Svenska institutet för IP (lär dig mer om patent och varumärken etc.)

Bokföring

  • Bokio - Online redovisningsverktyg, enkelt att använda
  • Verksamt.se - frågespalt gällande boköring och vad som gäller