Boosted by VentureLab

 
 
Skärmavbild 2019-03-14 kl. 11.11.19.png

Din verksamhet kan boostas med

upp till 50 000 kr!

 

Vänder sig er organisation eller förening mot studenter?

Planerar ni ett event? Arbetar ni med entreprenörskap?

Behöver ni hjälp att finansiera lokalhyran? Tryckmaterialet? Marknadsföringen? Eller behöver ni göra ett större inköp av någon speciell utrustning ni saknar?

Boosted by VentureLab vänder sig till studentdrivna organisationer, föreningar, utskott och motsvarande vars verksamhet riktar sig till studenter vid Lunds universitet och som sysslar med eller vill syssla med entreprenörskapsinspirerande verksamhet. Organisationerna kan ansöka om finansiellt stöd, genom VentureLab. Stödet kan användas till att höja kvaliteten på befintlig verksamhet såväl som att möjliggöra nya aktiviteter.

Syftet med stödet är att boosta studentföreningar vid Lunds universitet att informera om, inspirera och uppmuntra andra studenter till entreprenörskap. Belopp upp till 50 000 kr kan sökas och användas till bland annat utgifter för att genomföra event, lokalhyra, marknadsföringsmaterial och resekostnader. Det är upp till föreningen att motivera det sökta beloppet.

VentureLab har rätten att ställa olika krav beroende på hur stort belopp som efterfrågas.

Krav:

  • Verksamheten måste bedrivas av och vända sig till Lunds universitets studenter.

  • Pengarna måste utnyttjas genom en befintlig organisation, syftet är inte att starta ytterligare organisationer.

  • Pengarna måste gå till entreprenörskapsinspirerande verksamhet, men även inköp av viss utrustning som ska användas i detta syfte godkänns.

  • Löpande kontakt måste hållas med VentureLab.

  • VentureLab ska synas som finansiell supporter i information och marknadsföring. 

  • Pengarna får inte användas till utbetalning av arvode eller lön.


För mer information, kontakta vår Verksamhetsledare Moa Persdotter

Mail // 046-222 62 47