Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Om VentureLab

På Lunds universitet finns tusentals studenter med nya och spännande idéer. För att hjälpa dessa studenter att förverkliga sina drömmar finns VentureLab.

VentureLab är en del av Lunds universitet och arbetar för att uppmuntra entreprenörskap och hjälpa de studenter och nyexaminerade som funderar på att starta eget. Sedan starten 2001 har vi hjälpt tusentals studenter att gå från idé till verklighet genom att erbjuda:

• inspirationsaktiviteter såsom events, föreläsningar och workshops
• gratis och konfidentiell idé- och affärsutveckling
• möjlighet till gratis kontorsplats i vår inkubator på Ideon Agora

VentureLab finns till för alla studenter, oavsett vilken utbildning du läser och oavsett hur långt du har kommit i dina studier (upp till ett år efter examen). Det spelar ingen roll vad du har för idé, om du funderar på att erbjuda en ny tjänst eller en ny produkt. Du kanske bara är nyfiken på entreprenörskap eller vad det innebär att starta eget? Oavsett så är du varmt välkommen att kontakta oss!

Mer om VentureLab

VentureLab har idag tre olika delverksamheter: inspiration, idéutveckling och inkubation. Inspiration syftar till att inspirera studenter vid hela Lunds universitet till att göra något av sina idéer. Idag möter VentureLab genom inspirationsaktiviteter på alla fakulteter ca 5 000 studenter årligen. Idéutveckling syftar till att informera om vad som krävs för att starta en verksamhet, ge stöd åt enskilda studenter och lotsa dem vidare i systemet. Idag träffar VentureLab ca 250 studenter för idé- och affärsutveckling årligen. Inkubation innebär att studenter får en plats i VentureLabs inkubator på Ideon Agora. I inkubatorn finns ca 20 projektplatser. Studenterna får en plats i inkubatorn efter ansökan och prövning, samt får behålla sin plats maximalt ett år.

Historia

VentureLab startades år 2001 av Allan Malm vid Ekonomihögskolan. Den bakomliggande idén var att upplåta ett antal rum för studenter där de fick möjlighet att göra något med sina tidiga företagsidéer. De skulle också få råd och tips från styrgruppen under vägen. Det skulle vidare finnas inspirationsaktiviteter för att locka fler studenter till lokalerna. En viktig poäng var att man skulle få möjlighet att studera tidiga entreprenörskapsprocesser forskningsmässigt.

VentureLab har sedan dess flyttat från fyra rum i Alfa 1 till en överbliven gul barack belägen mellan Ideon Beta och Gamma. När den gula baracken år 2011 skulle rivas till förmån för en potentiell spårvagnshållplats, gick flytten till lokaler på Ideon Agora. Från projektledaren Lars Bengtsson på 10% har verksamheten varit uppe i 3 personer på heltid. Policyn blev snart att det ska vara unga och studentnära personer som arbetar på VentureLab. Intresset från studenterna ökade successivt, och olika kampanjer ledde till att även studenter från andra fakulteter sökte sig till VentureLab. Finansieringen var från start delad mellan Ekonomihögskolan och Lunds Tekniska Högskola. Snart söktes och beviljades medel från externa aktörer, samt skapades intresse även från andra fakulteter som ville bidra till verksamheten – idag bidrar samtliga fakulteter ekonomiskt och samtliga fakulteter erbjuds också en plats i styrgruppen. Forskningsmässigt har en doktorsavhandling, 2 konferenspapper och ett 10-tal uppsatser använt VentureLab som empiriskt material.

Finansiärer

Huvudmän och främsta finansiärer

LU Innovation, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomihögskolan, Naturvetenskapliga fakulteten, Humaniora och teologi, Lunds Tekniska Högskola, Juridiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten, Medicinska fakulteten

Andra finansiärer

Samarbetspartners

Lunds universitet