SE: Skydda ditt varumärke


Starta Eget

I en tid när allt mer fokus riktas mot kreativa och innovativa företag i kunskapsintensiva miljöer blir det mer aktuellt än någonsin att sätta sökljuset på skyddet för kärnvärdena i dessa företag. Kunskaper, idéer och lösningar är ofta ett innovationsföretags viktigaste tillgångar. Frågan om hur dessa kunskaper, idéer och lösningar bäst skyddas är viktig.

 

Ulf Maunsbach från Juridiska fakulteten kommer och föreläser om hur man skyddar sitt varumärke. Fokus kommer att läggas på framför allt upphovsrätt, design och varumärkesskydd.

 

Plats: Ekonomihögskolan EC1-131

Tid: 28 november kl.14.15-16.00

 

Kursen är gratis och öppen för alla med anknytning till Lunds universitet. Anmäl dig senast dagen innan.